Svet darčekových košov
  Vlčie hrdlo 2
  821 07 Bratislava

  Tel.: +421 919 291 121
  E-Mail: info@svetdarcekovychkosov.sk

  IČO: 52069842
  DIČ: 2120879475
  IČ DPH: SK2120879475

  Oprávnenie na distribúciu SBL 527432100032

  IBAN: SK8175000000004026680436
  SWIFT: CEKOSKBX