Svet darčekových košov
Vlčie hrdlo 2
821 07 Bratislava

Tel.: +421 919 291 121
E-Mail: info@svetdarcekovychkosov.sk

IČO: 52069842
DIČ: 2120879475
IČ DPH: SK2120879475

Oprávnenie na distribúciu SBL 527432100032

IBAN: SK8175000000004026680436
SWIFT: CEKOSKBX